Welkom bij Bellefleur

DAG VAN DE LEIDSTER 2016

 

Eens per jaar wordt de waardering voor deze medewerkers vormgegeven  met de Dag van de Leidster. 
Veel ouders en kinderen reageren attent op deze dag en geven wat extra aandacht of een klein presentje. 
De Dag van de Leidster valt ieder jaar op de derde donderdag in september.
Dit jaar zal dit dus zijn op donderdag 15 september 2016.

 

Surprise ...

Wij zijn aangenaam verrast door de oudercommissie,

 

 

Lieve ouders en kids ... bedankt !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEIEN EN BLOEIEN BIJ KINDEROPVANG BELLEFLEUR BV

Kinderopvang Bellefleur is een gemoedelijk, kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd in het centrum van Nijnsel in de gemeente Sint-Oedenrode.
De kinderopvang biedt dagopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar (Ukkies), peuteropvang van 2-4 jaar (bengels) en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 jaar tot en met groep 8 van de basisschool.

Bellefleur is een particulier kinderdagverblijf en stelt zich als doel het kind een veilige en vertrouwde omgeving aan te bieden zodat het op zijn eigen manier kan groeien en bloeien.

 

Wet Kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van de overheid, aanbieders van kinderopvang en ouders die gebruik maken van kinderopvang.

Volgens de Wet Kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving.
Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in de “Beleidsregels kwaliteit kinderopvang” als onderdeel van de Wet kinderopvang. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op het convenant “Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst”. Dit convenant hebben de aanbieders en de afnemers in de kinderopvang samen opgesteld. Eind 2007 heeft de branche de inhoud van het Convenant geëvalueerd en op onderdelen aangepast.

Tijdens de intake informeren wij u over de bovengenoemde zaken.
ook kunt u middels de website meer informatie verkrijgen.

 

Informatie

Kwaliteitseisen bij kinderopvang Bellefleur en de informatieverstrekking voor ouders:
 

  • Kinderopvang Bellefleur informeert de ouders het pedagogisch beleid, het vier-ogen-principe (allerlei zaken zijn terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan op locatie).
  • Kinderopvang Bellefleur volgt de wettelijke aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie (BKR), de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten
  • Kinderopvang Bellefleur heeft Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
  • Kinderopvang Bellefleur heeft Nederlands als voertaal
  • Kinderopvang Bellefleur heeft een Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
  • Kinderopvang Bellefleur heeft met de ouders een schriftelijke overeenkomst afgesloten t.a.v. de afname van kinderopvang.
  • Kinderopvang Bellefleur heeft een oudercommissie voor de Ukkies en een oudercommissie voor Bengels en BSO inzake betrokkenheid en inspraak van de ouders van alle kinderopvang Bellefleur.
  • Kinderopvang Bellefleur is aangesloten bij de geschillencommissie.

 

 

Heeft u vragen, dan kunt u ook bij ons persoonlijk terecht.

Wij staan u graag te woord.


Wij wensen u veel leesplezier op onze website.

 

 

Op zoek naar een stage voor het schooljaar 2016?

Voor het schooljaar 2016 is er bij Kinderopvang Bellefleur nog plaats stagiaires. Wij hebben een  babygroep, peuteropvang en BSO.
Heb je interesse, mail dan even naar info@bellefleurnijnsel.nl.
Dan nemen wij contact met je op.